Apa


10394509_1068116529876543_5123044814243552504_n
Importanța apei în organism

Apa, din punct de vedere chimic vorbind are o structură simplă, este formată din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Deși molecula de apă este atât de banală, viața nu poate exista în lipsa ei.

Importanța apei pentru om

În lipsa apei nu se poate realiza formarea, difuziunea, transformarea, transportul, activarea, dezactivarea, combinarea și recombinarea atomilor, sarcinilor (ionilor) și a moleculelor, reacții biochimice (reacții de oxidoreducere, de hidratare, hidroliză, etc.) dar și fizice (dizolvare, procesele de membrană, presiune, etc.). Se știe că deshidratarea conduce la întreruperea fluxurilor energetice și metabolice, ceea ce înseamnă că omul își atenuează până la dispariție capacitățile bioelectrice și catalitice specifice materiei vii.

Rolul apei în organismul uman

Apa participă la numeroase procese importante ce au loc în corpul uman, cum ar fi:

  • Realizarea absorbției și a digestiei,
  • Dizolvarea și transportul unor substanțe (minerale, săruri, ioni, compuși organici, etc.)
  • Biodegradarea și evacuarea unor substanțe toxice sau nespecifice,
  • Realizarea echilibrului acido-bazic și a osmozei,
  • Reglarea temperaturii corpului,
  • Respirația și nutriția celulară,
  • Realizarea unui mediu de reacție pentru procesele biochimice (hidroliză, hidratare, oxido-reducere, etc.)
  • Asigurarea continuă a schimburilor de substanțe dintre mediul extern și cel intern.

Procentul apei din corpul uman

Aproximativ jumătate din greutatea corpului uman îi revine apei. Cantitatea de apă reținută în organism diferă în funcție de vârstă, astfel:
Fetus la 3 luni – 94%
Nou născut – 80%
Adulți – 65%
Bătrâni – 50%

Repartiția apei în corpul uman

Localizare Denumire % din apa totală din organism Rol, Observații
În întreg corpul uman Apă totală 100 Menține viata. Creează mediul necesar biochimiei. Furnizează cationul H(+) și anionul OH(-) care participă la menținerea echilibrului acido-bazic. Este dizolvantul universal.
În interiorul celulelor Apă vitală, apă intracelulară 58 Menține activitatea organelor. Intră în constituția celulelor și țesuturilor.
În afara celulelor Apă transcelulară 2 Se află în stomac, intestine, vezică biliară și urină, în alte organe cisternă sau în cavități. În tubul digestiv, apa ușurează absorbția substanțelor  organice și anorganice. Prin ea se elimină toxinele și excesele (urină). Mai are rol de rezervor și de amortizor de șoc.
Apa plasmatică 8 Reprezintă apa din sânge și limfă. Rolul principal este acela de transport, dar mai contribuie la dizolvarea și difuzia a numeroase substanțe.
Apa interstițială 32 Este localizată în spațiul dintre celule și îndeplinește funcția de aprovizionare a celulelor.

Bilanțul apei

Apa ajunge în organism din lichidele ingerate, alimente și din oxidarea alimentelor. Din tubul digestiv, apa se distribuie în întregul organism. Analizând tabelul ajungem la concluzia că prin tubul digestiv trec zilnic 11 litri de apă, iar prin rinichi 170. Majoritatea datelor din tabele, sunt după Gavril Niac, 2004.

Intrări
Apa din lichidele ingerate – 50%
Apa din alimente – 30%
Apa provenită din oxidarea alimentelor – 20%

Mișcări interne

Sistem, organ Intrări (L/zi) Ieșiri (L/zi) Resorbții (L/zi)
Tub digestiv 11* 0,1 10,9
Plămâni 1 0,6 0,4**
Rinichi 170 1,5 168,5***
Piele 1,5 0,5 1**

*În tubul digestiv intră aproximativ 11 litri de apă. Din aceasta, apă exogenă reprezintă 2,5 l, restul provenind din secreții digestive ( bilă 2,2 l; suc gastric 2,5 l; salivă 1,5 l; secreții intestinale 3 l, etc.)
**Resorbția pulmonară și cea cutanată se face fără restituirea apei organismuluim fiind practic o retenție.
***Resorbția renală se realizează cu ajutorul unor proteine tubulare; aquaporine, care separă ureea de restul lichidului ce va fi restituit ”circuitului”.

Ieșiri
Urină – 67%
Transpirație – 12%
Fecale – 3%
Expirație – 18%

Sursa: Bioterapii

4443 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published.